Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Nấm Bào ngư xám

– Nấm Bào ngư xám được sản xuất bởi Hợp tác xã Nông nghiệp Nông Thuận Phát.

– Địa chỉ: ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0852.423.838 (bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng).

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm khác