Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Nấm Linh Chi

– Nấm Linh Chi được sản xuất bởi hộ kinh doanh Trại Nấm Linh Chi Thùy Dương.

– Địa chỉ: Số 88, ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0913.708.205 – 0985.412.626 (bà Dương Thị Thúy Loan).

– Email: hunghndag@gmail.com

 

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm khác