Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Sầu riêng – Long Kiến

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số: 10/2020/NNPTNT-AGG

– Địa chỉ: xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0353.560.946 (Ông Phạm Đức Hiền).

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm khác