Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tranh kiếng

– Nghề vẽ tranh kiếng xuất hiện vào khoảng đầu những năm 1950 và phát triển mạnh ở các xã Long Điền (trước đây), Long Kiến, Long Giang… Trong những năm gần đây, nghề tiểu thủ công nghiệp độc đáo này được các cấp chính quyền tạo điều kiện phát huy, trong đó có Long Điền B. Cơ sở sản xuất tiêu biểu nhất ở Bà Vệ hiện nay là cơ sở vẽ tranh kiếng Thanh Hoà.

– Địa chỉ: ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0979.779.939 (Ông Nguyễn Thanh Hòa).

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm khác