Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Xoài sấy dẻo – HTX Trái cây Gap Chợ Mới

– Xoài sấy dẻo là một trong những sản phẩm được sản xuất bởi Hợp tác xã Trái cây Gap Chợ Mới với 100% xoài tươi chuẩn CietGap.

– Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0947.610.949 (Ông Trần Quang Trường An)

– Email: CHOMOICO.OP@GMAIL.COM

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm khác