Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng OCOP

Nhằm hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi để đầu tư, sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại địa phương, Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đầu tư, SXKD sản phẩm OCOP với lãi suất thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank.


Đối tượng cho vay: Khách hàng cá nhân vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP: Sản phẩm thực phẩm, sản phẩm đồ uống, Sản phẩm từ dược liệu, Sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thời gian: Từ 01/02/2024 đến hết 31/12/2024 (hoặc đến khi hết quy mô chương trình)

Lãi suất ưu đãi: Thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank đối với sản phẩm OCOP từ 3 – 5 sao.

Điều kiện áp dụng:

– Không có nợ nhóm 2 tại Agribank và các tổ chức tín dụng tại thời điểm thẩm định; không có nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ bán VAMC, DATC tại các tổ chức tín dụng trong 01 năm gần nhất;

– Đồng ý để Agribank nơi cho vay tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi khác mở tại Agribank để thu hồi nợ vay;

– Trong thời gian khách hàng vay, Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 – 5 sao hết hiệu lực, khách hàng cam kết với Agribank nơi cho vay bổ sung cấp lại Giấy chứng nhận trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày hết hiệu lực.

Bảo đảm tiền vay

– Cho vay có bảo đảm bằng tài sản: theo quy định hiện hành của Agribank

– Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: cho vay đối với khách hàng tham gia Chương trình OCOP không có bảo đảm bằng tài sản mức tối đa theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung; các văn bản, quy định của Agribank còn hiệu lực về thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Quy định về thẩm quyền cấp tín dụng của Agribank từng thời kỳ.

Để được tư vấn thông tin chi tiết về vay vốn của Agribank, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205  hoặc tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

(Nguồn: https://www.agribank.com.vn/vn/khuyen-mai/khuyen-mai-ca-nhan/khuyen-mai-khac/agribank-danh-2000-ty-dong-trien-khai-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-doi-voi-khach-hang-ocop?zarsrc=10&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo)

Các tin tức khác