Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới đánh giá phân hạng OCOP 15 sản phẩm năm 2022

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Chợ Mới sẽ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đối với 15 sản phẩm, gồm: Tương xay, tương hột (Hộ kinh doanh Trường Thọ, xã Tấn Mỹ), Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng trang trí nội thất (của Cơ sở Mộc Thanh Giang, TT Mỹ Luông), Trà Kim Ngân Hoa (Túi lọc) (của CTY TNHH MTV TM VÀ DV Thái Minh Nguyên, TT Chợ Mới), Trứng vịt chay ( của hộ kinh doanh Thường Lạc, xã Long Điền A), Khô cá lóc (của Hộ kinh doanh Tấn Bửu, xã Kiến Thành),  Xoài 3 màu (của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, xã Bình Phước Xuân),  Bắp bao tử (của Hợp tác xã Nông sản GlopanGAP, xã Mỹ An), Bì sợi (của Hộ kinh doanh Kim Xuyến, xã Hội An), Sầu riêng ( của Hộ kinh doanh Đức Hiền, xã Long Kiến), Khô cá lóc (của Hộ kinh doanh Thiên Vy, xã Tấn Mỹ), Bánh in (của Cơ sở Bánh in Trường Thịnh, xã Long Giang), Cà na Đồng Súc (của Hộ kinh doanh Cà na Đồng Súc, xã Nhơn Mỹ),  Tranh Kiếng (của Hộ kinh doanh Thanh Hòa, xã Long Điền B), Nón lá (của Làng nghề chầm nón lá Hội An, xã Hội An), và  Trà Mãng Cầu (của Hợp tác xã Rau sau hè, xã Hòa An). Hội đồng đánh giá phân hạng của huyện sẽ tổ chức đánh giá theo 3 đợt, mỗi đợt từ 4 đến 6 sản phẩm./.

Thanh Liên

Các tin tức khác