Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới thu hút hơn 67 ngàn lượt khách đến du lịch

Thống kê của ngành chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến tham quan, du lịch huyện Chợ Mới tăng 2.872 lượt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đến nay có 67.062 lượt khách đến huyện nhà tham quan, du lịch, hành hương. Trong đó, có 14.201 lượt khách đến viếng chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở 3 xã Cù Lao Giêng; 6.236 lượt khách đến Điểm du lịch Cồn Én; 1.625 lượt khách đến tham quan Điểm du lịch sinh thái Mỹ Luông và 45.000 lượt khách về tham dự lễ giỗ Phủ thờ Ông Ba Nguyễn Văn Thới (xã Kiến An). Trong thời gian nửa đầu năm này, các ngành chuyên môn Tỉnh cũng đến trao đổi kinh nghiệm khai thác du lịch tại Cồn Én, khảo sát địa điểm xây dựng Cầu tàu xã Tấn Mỹ, Tu viện Chúa Quan Phòng, Điểm du lịch Cồn Én để có hướng hỗ trợ địa phương phát triển.

Để tăng cường thu hút du khách đến với Chợ Mới, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương, ngành chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch; Thiết kế, in ấn và phát hành tờ rơi, tập san; lắp đặt các biển bảng chỉ dẫn điểm tham quan, du lịch trên địa bàn; Tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch đảm bảo thuận lợi khách đến tham quan bằng đường thuỷ và đường bộ; trùng tu, sửa chữa và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện kết hợp với lễ hội truyền thống ở địa phương./.

Thanh Liên

Các tin tức khác