Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Hoạt động du lịch năm 2024 trên địa bàn huyện Chợ Mới

Nhằm tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương; xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của du lịch Chợ Mới, ngày 24/6/2024, ông Võ Minh Nâng – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới đã ký ban hành kế hoạch số 1269 về hoạt động du lịch năm 2024.

Theo đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay. Đào tạo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý du lịch huyện. Tuyên truyền, quảng bá để kích cầu hoạt động du lịch địa phương; quảng bá các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn huyện, nhất là 3 xã Cù lao Giêng và các điểm kết nối tour, tuyến với Cù lao Giêng qua các kênh thông tin, truyền thông, hình thức tuyên truyền trực quan, như: thực hiện bangrol, phướn dọc, áp phích,… Thiết kế, in ấn và phát hành tờ rơi, tập san; lắp đặt các biển bảng chỉ dẫn điểm tham quan, du lịch trên địa bàn; xây dựng bộ công cụ xúc tiến quảng bá du lịch huyện gồm: Bản đồ du lịch, tập gấp du lịch Cù lao Giêng, bộ ảnh và các poster quảng bá du lịch Cù lao Giêng trên các chất liệu; video, phim tài liệu về văn hoá, du lịch huyện,…

Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch do tỉnh tổ chức. Phối hợp các ngành tham gia hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư kết hợp quảng bá du lịch địa phương. Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện. Liên kết, khai thác có hiệu quả các tuyến du lịch hiện có để kết nối đưa khách du lịch đến huyện Chợ Mới nói chung và 3 xã Cù lao Giêng nói riêng. Kêu gọi đầu tư hình thành một số điểm, cơ sở du lịch có chất lượng để thu hút khách du lịch. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch như: tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thuận lợi khách đến tham quan bằng đường thuỷ và đường bộ; đầu tư cầu tàu, mở rộng taluy đường, vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh; vận động hộ dân có điều kiện xây dựng, cải tạo các ngôi nhà cổ để cho thuê, trồng cây tạo cảnh quan trên tuyến đường chính; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông 3 xã Cù lao Giêng đạt chuẩn đường giao thông nông thôn có tải trọng đồng bộ từ 8 tấn đến 13 tấn tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Lồng ghép triển khai phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm di tích trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch; trùng tu, sửa chữa và phát huy giá trị di tích đình làng trên địa bàn huyện để góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hoá trên địa bàn, kết hợp với lễ hội truyền thống ở địa phương…/.

Thanh Liên

 

Các tin tức khác