Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Kế hoạch đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

UBND huyện Chợ Mới vừa ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, Hội đồng OCOP huyện, sẽ tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm có tiềm năng;  Lựa chọn sản phẩm có khả năng đạt 03 sao trở lên để hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng OCOP tỉnh đánh giá phân hạng. Năm nay, Hội đồng OCOP huyện tổ chức 3 đợt đánh giá phân hạng sản phẩm, đợt 1 trong quý II/2023 với 6 sản phẩm, đợt 2 thực hiện trong quý III/2023 với 8 sản phẩm và đợt 3 thực hiện trong quý IV/2023 với 9 sản phẩm. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP của huyện đa phần thuộc nhóm ngành thực phẩm. Bên cạnh đó, Hội đồng OCOP của huyện còn hỗ trợ các chủ thể đã có sản phẩm được chứng nhận OCOP đăng ký hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng lại, hoặc nâng hạng, gồm: Bánh hạnh nhân – Công Ty TNHH Sản Xuất -Thương Mại Tiến Anh; Khô cá lóc – Hộ kinh doanh Kim Loan; Dưa lưới – Công ty Lộc Trang; Trà Kim ngân hoa – Công ty Thái Minh Nguyên.

Thông qua hoạt động này, các ngành chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn, chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình OCOP thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý để việc đánh giá đạt kết quả cao; Đồng thời, khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các sản phẩm. Khích lệ phong trào thi đua khởi nghiệp dựa trên các lợi thế cạnh tranh của địa phương, xây dựng ý tưởng, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động./.

(Nguồn: Kế hoạch số 937/KH-UBND ngày 08/5/2023 của UBND huyện Chợ Mới)

Thanh Liên

Các tin tức khác