Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Làng nghề sản xuất dây keo giải quyết việc làm tại địa phương

Xã Mỹ Hội Đông có làng nghề sản xuất dây keo đã trên 40 năm tuổi, hiện vẫn còn tiếp tục duy trì và phát triển, với tổng số 348 hộ sản xuất tham gia, giải quyết việc làm cho trên 800 lao động ở địa phương.

 Hằng năm, các cơ sở này đã xuất bán 2.500 tấn sản phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh và có xuất khẩu sang Campuchia, với tổng doanh thu khoảng 22 tỷ đồng. Bình quân hộ gia đình gia công mỗi ngày từ 200 đến 300kg dây, thu về khoảng 200 đến 300 ngàn đồng. Riêng công nhân làm việc tại các cơ sở, thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Làng nghề đang đóng vai trò tích cực trong việc phát triển kinh tế địa phương, giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động tại chỗ và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống ở địa phương./.

Minh Kỵ – Bảo Dinh (Đài TT Chợ Mới)

Các tin tức khác