Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Lắp đặt hệ thống tưới phun trên cao (rửa bông xoài, phun thuốc) và tưới nhỏ giọt tại gốc trên xoài

Lắp đặt hệ thống tưới phun trên cao (rửa bông xoài, phun thuốc) và tưới nhỏ giọt tại gốc trên xoài: Bình Phước Xuân

Các tin tức khác