Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Mô hình nhà lưới trồng dưa lưới, dưa lê: Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An

Mô hình nhà lưới trồng dưa lưới, dưa lê: Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An (đang làm thủ tục chứng nhận nhãn hiệu An Giang)

Các tin tức khác