Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Mô hình trồng rau trong nhà lưới theo hướng hữu cơ

Mô hình trồng rau trong nhà lưới theo hướng hữu cơ: Ấp Long Qưới, xã Long Giang (đã có chứng nhận nhãn hiệu An Giang) đang liên kết tiêu thụ với Ếch ộp.

Hộ đang mở rộng diện tích sản xuất từ 500 m2 lên 5.000m2 (đang gặp khó chưa có điện để sản xuất)

Các tin tức khác