Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ 13

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả vào sản xuất, đời sống; phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên,…Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII giai đoạn (2022-2023).

Đối tượng tham gia dự thi là cá nhân người Việt Nam ở trong nước và cá nhân người nước ngoài, đang đầu tư, nghiên cứu khoa học, làm việc, sinh sống tại tỉnh An Giang, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp; tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng có hiệu quả tại An Giang. Với các giải pháp dự thi tập trung vào bảy nhóm lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y-dược; giáo dục – đào tạo; Cải cách thủ tục hành chính và các lĩnh vực khác…. có tính mới, khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế – kỹ thuật ở An Giang; mang lại lợi ích kinh tế – xã hội – môi trường.

Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 30/6/2023. Người dự thi có thể gửi bài về: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An giang, số 54, Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; hoặc email: lhhangiang@yahoo.com.vn.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang được tổ chức định kỳ 2 năm một lần; với hình thức rộng rãi, đa dạng cách thức tuyên truyền, vận động và thu hút được nhiều đối tượng trong toàn tỉnh tham gia. Qua hội thi giúp phát hiện những nhân tố điển hình làm nòng cốt cho phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tổng kết những kinh nghiệm giải pháp kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống./.

Thanh Liên

Các tin tức khác