Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Sở Công Thương An Giang kết nối, đưa sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối Hà Nội

Ngày 3/11, Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thành Huân dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Sở Công Thương TP. Hà Nội.

Doanh nghiệp của tỉnh An Giang kết nối với cửa hàng, điểm phân phối bán hàng OCOP của TP. Hà Nội

Doanh nghiệp An Giang giới thiệu sản phẩm đến các doanh nghiệp TP. Hà Nội

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã cùng nhau đánh giá kết quả triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương TP. Hà Nội và Sở Công Thương An Giang năm 2022 và định hướng hoạt động hỗ trợ hợp tác năm 2023. Đồng thời, thống nhất phương án phối hợp kết nối, đưa sản phẩm đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang vào hệ thống phân phối Hà Nội trong thời gian tới.

Dịp này, Phòng Quản lý thương mại – Sở Công Thương An Giang và Phòng Quản lý thương mại- Sở Công Thương TP. Hà Nội đã tổ chức cho 2 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp của tỉnh An Giang kết nối với 5 cửa hàng, điểm phân phối bán hàng OCOP của TP. Hà Nội.

HẠNH CHÂU

Các tin tức khác