Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tập huấn các văn bản pháp luật qui định về đo lường chất lượng và nhãn hàng hoá trong hoạt động kinh doanh vàng

Sáng ngày 04/06/2024, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở khoa học và công nghệ tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chợ Mới tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật quy định về đo lường chất lượng và nhãn hàng hoá trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ năm 2024.

Hơn 50 đại biểu đại diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ, UBND 18 xã, thị trấn được nghe phổ biến: Thông tư số 22, ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Quyết định số 1550, ngày 25/6/2014 về việc đính chính Thông tư số 22 ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Công văn số 1402, ngày 31/7/2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22, Nghị định số 43 ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá; Nghị định số 111 ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43 ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá. Triển khai quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ. Ngoài ra, các đại biểu được giới thiệu, hướng dẫn một số mẫu nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ; việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, kiểm soát chất lượng và việc lưu giữ hồ sơ chất lượng; phương pháp đo và xác định hàm lượng vàng, xác định tuổi vàng, các chất có trong vàng giả, chất cấm sử dụng trong chế tác vàng.

Hội nghị nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cập nhật những kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Bảo Dinh  (Đài Truyền thanh Chợ Mới)

Các tin tức khác