Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tập huấn nâng cao kiến thức ATTP cho các cơ sở kinh doanh

Sáng ngày 30/05/2024, Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được truyền đạt nội dung về: Luật An toàn thực phẩm và một số văn bản liên quan; Thông tư 38, ngày 25/12/20218 quy định việc thẩm định chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; Thông tư 32, ngày 30/12/2022, sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; Thông tư 17 ngày 31/10/2018 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Nghị định 111, ngày 9/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định  số 43 của Chính phủ về nhãn hàng hoá,… Cũng trong buổi tập huấn, các chủ cơ sở còn được tuyên truyền, hướng dẫn về những điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh; chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Lựa chọn, bảo quản thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Các biểu mẫu công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo.

Qua đây nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã, thị trấn, từ đó nhân rộng trên địa bàn. Qua đây, các cơ sở nắm được quy định của pháp luật về ATTP áp dụng vào việc sản xuất, kinh doanh, nhận biết sản phẩm có nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân, từ đó nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của các cơ sở, góp phần vào sự phát triển kinh tế của huyện Chợ Mới./.

Bảo Dinh

Các tin tức khác