Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

An Giang có thêm 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh

Ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đợt 1/2022. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ chủ trì cuộc họp.

Các chủ thể trình bày về sản phẩm tham gia OCOP

Hội đồng đã tiến hành đánh giá, phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP tỉnh An Giang đợt 1/2022; thống nhất 13 sản phẩm đủ điều kiện và được phân hạng theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận. Trong đó có 3 sản phẩm đạt điểm theo chuẩn 4 sao; 10 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Tham gia đánh giá cấp tỉnh đợt 1/2022, huyện Chợ Mới có 3 sản phẩm là: Trà kim ngân hoa túi lọc, trà kim ngân hoa của Công ty TNHH MTV TM&DV Thái Minh Nguyên; nước cốt dâu tằm của hộ kinh doanh Ngọc Bích. TX. Tân Châu có 2 sản phẩm: Tương xay của Công ty TNHH SX-TM Thanh Hồ và lò mò Pđăm (khô bò) của hộ kinh doanh  ANAS.

Huyện Tịnh Biên có 3 sản phẩm, gồm: Mật ong hoa tràm nguyên chất rừng tràm Trà Sư của hộ kinh doanh trại nuôi ong mật rừng tràm Trà sư; đường thốt nốt đặc biệt cô đặc THNOT và mật ngụy hoa thốt nốt của Công ty TNHH MTV Phát triển đăch sản vùng miền Trần Gia.

Huyện Thoại Sơn có 5 sản phẩm: Khô cá lóc 7 Chóp của hộ kinh doanh khô 7 Chóp; cóc sấy dẻo của hộ kinh doanh trà mãng cầu Thanh Nam; trà sâm đinh lăng, rượu sâm đinh lăng của hộ kinh doanh Vương Kim; chả cá sốt Mayonnaise của hộ kinh doanh thực phẩm An Khang.

NGÔ CHUẨN

Các tin tức khác