Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam

UBND huyện Chợ Mới ban hành công văn số 686/UBND – KT, ngày 10/4/2024, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam. Với chủ đề hoạt động Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 năm 2024 là: “Chất lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng lực tiên phong”.
Theo đó, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động: Treo băng rôn, khẩu hiệu và thực hiện các hoạt động tuyên truyền phù hợp tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trên các tuyến phố, tại các khu dân cư và các địa điểm công cộng, trên giao diện website, giao diện sàn thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh trực tuyến khác. Đăng tải các bản tin, bài viết tuyên truyền về Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Từ năm 2008, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Quyết định chọn Ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, đồng thời nhằm khơi dậy khát vọng của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu quốc gia nói chung vì một Việt Nam hùng cường./.

Thanh Liên

Các tin tức khác