Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tập huấn “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn”

Ngày 06/12/2022, Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương Mại (Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương) và UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức lớp tập huấn “Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn và phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm ngành Công Thương”.

Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 đại biểu là cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các hộ tiểu thương tại chợ trung tâm thị trấn Chợ Mới, thành viên Ban quản lý chợ, Chủ khai thác chợ, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chủ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn huyện. Tại đây, các đại biểu tham dự đã được tập huấn kiến thức và kỹ năng tổ chức bán hàng; các vấn đề liên quan đến văn minh thương mại; Vấn đề thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với hàng hoá của các Hợp tác xã, Doanh nghiệp ngành Công thương; Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với phát triển nhân lực thương mại nông thôn; Chủ trương, chính sách chuyển đổi ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ sang Hợp tác xã (doanh nghiệp quản lý chợ); Quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công thương . Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc của đại biểu tham dự.

Qua lớp tập huấn, đã góp phần cung cấp thêm những kiến thức cần thiết về kỹ năng tổ chức bán hàng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn, quy định mới về an toàn thực phẩm,…; giúp những người có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật./.

Thanh Liên

Các tin tức khác