Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Vừa qua, Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương Mại (Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương) tổ chức tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Có khoảng 100 học viên là cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đại diện hộ tiểu thương, Ban/tổ quản lý chợ, chủ khai thác chợ, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Mới tham dự.

Buổi tập huấn đã phổ biến các quy định Pháp luật về an toàn thực phẩm, thông tin nội dung tiêu chuẩn quốc gia về Chợ kinh doanh thực phẩm; Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 6.2 “Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ Kinh doanh thực phẩm” trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; đại diện ngành chuyên môn trao đổi với tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất – kinh doanh về các vấn đề liên quan.

Qua lớp tập huấn, cung cấp thêm những kiến thức, quy định mới về an toàn thực phẩm; giúp những người có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định về an toàn thực phẩm./.

Thanh Liên

Các tin tức khác