Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới cấp 13 mã số truy xuất thông tin sản phẩm làng nghề

Chợ Mới vừa hoàn thành việc cấp mới, quản lý 13 mã số truy xuất thông tin cho các sản phẩm làng nghề trên địa bàn.

Cụ thể: cấp mã số truy xuất thông tin làng nghề Đan đát Long Giang, Làng nghề mộc Long Giang, Làng nghề xuồng ghe Mỹ Hiệp, Làng nghề đan đát Mỹ An, Làng nghề mộc Tấn Mỹ, Làng nghề Đan giỏ nylon (xã Tấn Mỹ), Làng nghề dây keo Mỹ Hội Đông, Làng nghề lò trấu Long Điền B, Làng nghề mộc Long Điền B, Làng nghề chằm nón Hoà Bình, Làng nghề Mộc Mỹ Luông, Làng nghề mộc Chợ Thủ (xã Long Điền A) và Làng nghề chằm nón Hội An. Việc đăng ký sử dụng mã số truy xuất thông tin cho sản phẩm, hàng hóa giúp cho doanh nghiệp dễ quản lý sản phẩm, nắm được số lượng chính xác các loại sản phẩm để có những phương án, định hướng kinh doanh mới, phát triển quy mô, thị trường; thuận lợi trong việc quảng bá sản phẩm; Đồng thời, tạo điều kiện để đưa hàng hoá vào các thị trường lớn, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận, kiểm tra thông tin sản phẩm.

Sau khi triển khai cấp mới các mã số truy xuất thông tin các sản phẩm làng nghề, ngành chuyên môn huyện tổ chức 10 lớp tập huấn cho các cơ sở làng nghề, nông dân nhằm phổ biến các kiến thức, quy trình thực hiện để cấp mã số truy xuất thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm hướng đến xuất khẩu sang các nước. Đồng thời, hỗ trợ quảng bá, xúc tiến giới thiệu sản phẩm; kêu gọi các doanh nghiệp, công ty tham gia liên kết sản xuất và phân phối sản phẩm làng nghề trên địa bàn huyện hướng đến tạo đầu ra ổn định./.

Thanh Liên

T06-2024- MA TRUY SUAT NGUON GOC 13 LANG NGHE T06-2024- MA TRUY SUAT NGUON GOC 13 LANG NGHE

Các tin tức khác