Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới: Các cơ sở làng nghề đảm bảo vệ sinh môi trường

Toàn huyện Chợ Mới có 13 làng nghề, gồm: Mộc Chợ Thủ, xã Long Điền A – Tấn Mỹ – Long Điền B; Đan giỏ nylon xã Tấn Mỹ; Lò trấu Long Điền B; vẽ tranh kiếng ở Long Điền B; Mộc Long Giang, Đan đát Long Giang; Đan đát Mỹ An; Nón lá xã Hội An, Hòa Bình; Dây keo xã Mỹ Hội Đông; Xuồng ghe, xã Mỹ Hiệp.

Tất cả đều đã được UBND huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường. Với tổng số 167 cơ sở thuộc 07 làng nghề, gồm 05 làng nghề mộc, 01 làng nghề dây keo và 01 làng nghề đóng xuồng ghe (06 làng nghề còn lại hoạt động chủ yếu quy mô hộ gia đình, không đăng ký cơ sở). Các cơ sở đã được cấp xác nhận thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường làng nghề. Được biết, thời gian qua, các cơ sở làng nghề đã giúp giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động. Với thu nhập từ 3 đến 7 triệu đồng/người/tháng giúp cải thiện đời sống, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương./.

Kiều Tiên

Các tin tức khác