Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Hơn 3 ngàn khách đến Chợ Mới

Theo thống kê của ngành chuyên môn, trong tháng qua, lượng du khách đến với Chợ Mới đạt 3.074 lượt. Trong đó hơn 60% là khách đến hành hương vãng cảnh chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành và các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở 3 xã Cù Lao Giêng; số còn lại là khách đến tham quan khu du lịch sinh thái Mỹ Luông và những địa danh khác trong huyện.

Trong những tháng tiếp theo, ngành quản lý cấp huyện sẽ tổ chức học tập kinh nghiệm công tác phát triển du lịch ở tỉnh Cà Mau; tham mưu tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển du lịch 3 xã Cù lao Giêng để rút kinh nghiệm, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác du lịch, thu hút thêm nhiều khách đến với huyện nhà./.

Thanh Liên

Các tin tức khác