Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ – An Giang năm 2024

Nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, người làm bánh trong và ngoài tỉnh có cơ hội biểu diễn nghệ thuật chế biến các loại bánh dân gian; Triển lãm, quảng bá những hình ảnh đẹp về văn hóa, con người, du lịch, và những món ăn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của An Giang; Đồng thời giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương, hướng đến thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang chuẩn bị tổ chức Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ – An Giang năm 2024 kết hợp hội chợ xúc tiến du lịch, thương mại – sản phẩm OCOP, với chủ đề “Hương sắc An Giang”.

Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 03 đến ngày 11/8/2024, tại Khu đô thị Golden City, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; với quy mô từ 300 đến 400 gian hàng. Trong đó gồm: khu biểu diễn, trưng bày bánh dân gian với quy mô khoảng 60 gian hàng trưng bày, trình diễn chế biến các loại bánh dân gian tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố. Khu triển lãm, giới thiệu, quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh, quy mô từ 30 đến 50 gian hàng, triển lãm hình ảnh du lịch tỉnh An Giang, sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp, gian hàng triển lãm của các tỉnh, thành phố mà An Giang có liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Khu sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP các tỉnh, thành phố, quy mô khoảng 60 gian hàng, giới thiệu và giao lưu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng các vùng miền trên cả nước. Khu trình diễn chế biến ẩm thực đặc trưng các vùng miền, với khoảng 40 gian hàng, giới thiệu nét văn hoá, ẩm thực An Giang và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Khu thương mại tổng hợp với 120 gian hàng./.

Thanh Liên

Các tin tức khác