Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới kiểm tra, xử lý, sắp xếp trật tự mua bán của các chợ, điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường

Nhằm sắp xếp, di dời các hộ tiểu thương mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông,… mua bán nề nếp, theo hướng văn minh hiện đại. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển và quản lý chợ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, ngày 28/3/2024, UBND huyện Chợ Mới ban hành kế hoạch số 590, về việc kiểm tra, xử lý, sắp xếp trật tự mua bán của các chợ, điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Mới.

(Hình minh họa)

Đối tượng thực hiện là các tổ chức, cá nhân kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện. Phạm vi thực hiện: các chợ, điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến đường trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Theo kế hoạch: từ ngày 9/4 đến ngày 3/5, Tổ kiểm tra thành lập từ các phòng chuyên môn huyện, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã-thị trấn: sẽ ra quân sắp xếp, di dời các hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vào mua bán nề nếp, trật tự mỹ quan đô thị nhằm nâng cao chất lượng chợ văn minh. Giải tỏa lấn chiếm sử dụng trái phép lòng, lề đường vỉa hè, trên các cầu, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. Chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ để mua bán, kinh doanh. Chỉnh trang các tuyến đường đô thị, trung tâm hành chính xã, thị trấn. Tổ chức duy trì đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông./.

Thanh Liên

Các tin tức khác