Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Chợ Mới tăng cường kết nối mua bán sản phẩm địa phương trên trang thương mại điện tử

Toàn huyện Chợ Mới hiện có 43 chợ (trong đó: 01 chợ hạng II, 42 chợ hạng III) và các chợ tạm, chợ nhỏ do các xã thị trấn trực tiếp quản lý; Cùng với 09 cửa hàng bách hóa xanh và 01 cửa hàng Vinmart+ đang hoạt động. Qua đó, thu hút hơn 6.158 tiểu thương tham gia mua bán. Hệ thống chợ nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng được đầu tư, phục vụ nhu cầu của người dân. Huyện đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2022-2025.

Responsive imageĐể hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh hướng đến chuyển đổi số trong hoạt động mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện đã vận hành website thương mại điện tử https://sanphamchomoi.vn, thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm cũng như liên kết với các trang thông tin của tỉnh; phối hợp, hỗ trợ kết nối các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng website hoặc tham gia trên các sàn thương mại điện tử như shopee, Voso, Postmart… Phối hợp Sở ngành tỉnh liên quan thông tin kịp thời và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tham gia hội chợ thương mại, công nghiệp, trong và ngoài tỉnh; cũng như tham gia hội nghị, kết nối giao thương với các tỉnh, doanh nghiệp xúc tiến thương mại… Để tăng cường hơn nữa quảng bá, giới thiệu, kết nối mua bán, tiêu thụ sản phẩm địa phương./.

Kiều Tiên

Các tin tức khác