Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Giới thiệu làng nghề tiểu thủ công nghiệp mộc Long Điền B

Liên hệ

  • Đại điện làng nghề: Phan Văn Ải
  • Địa chỉ: ấp Long Tân, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  • Điện thoại: 0346.593.012

Các tin tức khác