Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Giới thiệu làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống mộc Mỹ Luông

Hiện làng nghề mộc ở Chợ Mới có 1.911 hộ tham gia, với trên 200 cơ sở lớn, nhỏ, bằng đôi tay người thợ thủ công, sản phẩm mộc độc đáo, tiêu thụ mạnh và góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.446 lao động, đầu ra tốt, lao động có việc làm quanh năm và thu nhập không ngừng tăng, bình quân từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng.

Liên hệ:

  • Đại diện làng nghề: Đinh Văn Dũng
  • Đại chỉ: ấp Thị II, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  • Điện thoại: 0347.482.220

Các tin tức khác