Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Mô hình trồng nấm rơm trụ

Mô hình trồng nấm rơm trong trụ:

– Địa chỉ: Tổ 23, ấp Long Thành, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

– Số điện thoại liên hệ: 0397.324.109 (ông Huỳnh Văn Xê)

Các tin tức khác