Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Nâng cao chuỗi giá trị xoài cho nông dân xã Tấn Mỹ

– Trong 2 ngày 10 và 11/5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang phối hợp Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia tổ chức tập huấn nâng cao chuỗi giá trị xoài cho hơn 40 nông dân xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới). Lớp tập huấn thuộc dự án các Trung tâm Đổi mới sáng tạo Xanh (GIC) hỗ trợ.

Nhà vườn được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hành tại vườn xoài mẫu

Cụ thể, các nông dân đã được cập nhật những kiến thức về quản lý nước và dinh dưỡng, bệnh thán thư trên xoài, cách bón phân cân đối theo nhu cầu cây trồng thông qua phân tích đất, cách vận hành hệ thống tưới nước tự động, cắt tỉa cành, tạo tán. Đồng thời, được chia sẻ kỹ thuật thu hoạch, phân loại sơ chế bảo quản xoài, giúp giảm thất thoát sau thu hoạch, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo ngưỡng MRL (mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép)…

Đặc biệt, nhà vườn còn được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn thực hành tại vườn mẫu về kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, cách đánh giá ẩm độ đất, cách lấy mẫu đất, mẫu lá để phân tích, cách nhận diện và phòng trừ bệnh thán thư trên xoài hiệu quả.

Nguồn: Báo An Giang online

Các tin tức khác