Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Chiều ngày 18/10/2023, UBND xã Long Điền B phối hợp với Sở Công thương và Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ Mới tổ chức tập huấn phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giúp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định.


Tham gia buổi tập huấn, đại diện 35 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã được phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh; hướng dẫn các quy định về an toàn thực phẩm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế kiểm tra, thẩm định điều kiện cơ sở; giúp cho đại diện các cơ sở am hiểu, chấp hành đúng quy định pháp luật góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

Thu Trang – Thanh Liên

Các tin tức khác