Thông Tin - Làng Nghề - Mô Hình Sản Xuất Sản Phẩm Chợ Mới - An Giang

SẢN PHẨM CHỢ MỚI

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Nhằm tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; khuyến khích động viên các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, thương hiệu và góp phần phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chợ Mới thông báo về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Theo đó, sản phẩm tham gia đăng ký bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; là sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác có liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản và phải đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Nhóm sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn là: Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ (nguyên liệu từ gỗ, mây, tre, lá, cói, lục bình, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản); Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm các sản phẩm khác.

Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 04 đến ngày 09/4/2024. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính Công tỉnh An Giang – số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

phu luc 1 2 kem theo thong tu 14 2018

phu luc 5 dinh kem thong bao mau danh sach

Thanh Liên

Các tin tức khác

SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC MỚI